پروژه های تخصصی مهندسی انرژی و طراحی، تحلیل و شبیه سازی عددی|پروژه دانشجویی | پایان نامه | مهندسی انرژی | پروپوزال |

پروژه های تخصصی مهندسی انرژی و طراحی، تحلیل و شبیه سازی عددی - پروژه دانشجویی , پایان نامه , مهندسی انرژی , پروپوزال , اباکوس , انسیس ,

پروژه های تخصصی مهندسی انرژی و طراحی، تحلیل و شبیه سازی عددی - پروژه دانشجویی - پایان نامه - مهندسی انرژی - پروپوزال - اباکوس - انسیس - کامسول - آموزش - مقاله -

ورود اعضا
پروژه های تخصصی مهندسی انرژی و طراحی، تحلیل و شبیه سازی عددی

پروژه های تخصصی مهندسی انرژی و طراحی، تحلیل و شبیه سازی عددی

گروه مهندسی سیملب تخصص قابل ملاحظه ای در شبیه سازی، تحلیل و بهینه سازی تجهیزات مربوط به صنایع انرژی دارد. با استفاده از پیشرفته ترین و دقیق ترین روش های شبیه سازی و تسلط بر نرم افزارهای روز مهندسی، بالاترین ضریب اطمینان و بالاترین سطح شبیه سازی مولتی فیزیک در شرایط بارگذاری پیچیده و خاص امکان پذیر است:

تشخیص و طراحی بر اساس ناحیه دارای خوردگی با استفاده از تحلیل و شبیه سازی

بالا بردن عمر قطعه از طریق بهینه سازی عمر خستگی و خزش با استفاده از شبیه سازی  عمر/خوردگی قطعات

هزینه بالای توقف ناشی از خرابی قطعات

تنش های حراتی

توربین های بخار

تعریف مشخصات ژنراتور قبل از ساخت مدل آزمایشگاهی:

مقاومت القایی گذرا

منحنی اشباع مدار

اعوجاج هارمونیکی سیگنال ولتاژ خروجی

انتقال حرارت در مسیر های هوا

نیاز به اتلاف بارهای حرارتی بزرگ با کمتربن میزان هدردهی توان

تولید سیگنال ولتاژ هارمونیک     موتورها و ژنراتورها

بالا بردن کارایی

طراحی برای توزیع جریان های نامناسب

کاهش خوردگی در شبیه سازی و نمونه سازی مجازی

فرسایش و خوردگی

کارایی پایین

شکست خستگی

توازن دستگاه:

فن ها و پمپ ها

مبدل های حرارتی

شیرآلات و تسمه ها

کندنسورها

شبیه سازی محیط های مولتی فیزیک پیچیده به صورت کوپله در طول فرایند طراحی

بالا بردن ضریب اطمینان و قابلیت اعتماد

خرابی ها می تواند تعداد بسیار زیادی از مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد

نگه داری میزان قدرت میدان ولتاژ در حد متعارف

طراحی برای مدهای خرابی پیچیده

سیستم های انتقال قدرت

**** **

دوری از اور دیزاین با استفاده انالیز و شبیه سازی لرزه ای دقیق

شبیه سازی تصادف با دقت بالا

تاثیر تصادف بر کارایی کلی سازه

مکانیک شکست

رفتار سیستم خنک کننده ی مرکزی در حالت بحرانی

قابلیت بهره برداری در زمان حمله دشمن

انتشار هیدروژن در طول مخزن مهاری   

تعریف بار های لرزه ای وپاسخ دقیق مربوطه

تامین آنالیز ضریب ایمنی دقیق به رگلاتورها

تخمین آستانه هشدار آزاد شدن هیدروژن

مخازن مهار

تحلیل و بررسی میزان تاثیر نصب قبل از نصب دستگاه

بهینه سازی کارایی با تعریف زاویه ورودی و خروجی جریان و الگوی جدایش

کاهش تعداد نمونه های آزمایشگاهی مورد نیاز در طراحی پمپ و فرایند نصب

امکان مطالعات پارامتریک در پمپ های با ابعاد بزرگ که امکان ساخت چندین نمونه وجود نداشته و به راحتی با شبیه سازی امکان پذیر است.

کاویتاسیون

تاثیرات نصب در طراحی اصلی در نظر گرفته نشده است

کارایی در محدوده شرایط طراحی نشده مانند شروع بارگذاری و تصادف

پمپ های خنک کننده

تغذیه رگلاتورها با پیش بینی دقیق حرارت هیدرولیک

طبقه بندی ناشی از تغییرات حرارتی در طول پایه های خنک

استفاده از نرم افزارهای مخصوص طراحی مخازن تحت فشار

انالیز ایمنی برای جریان های طبقه ای پیچیده

بررسی تنش در موعد زمانی مقرر

مخازن تحت فشار رآکتور

کاهش زمان طراحی و شبیه سازی فیزیکی در طول شبیه سازی

طراحی فنر

انالیز ارتعاش لرزه ای مجموعه اسمبل شده

طراحی دریچه اختلاط

شبیه سازی اندر کنش سیال-سازه 

طراحی ایمنی لرزه ای بدون اور دیزاین

بهینه سازی انتقال حرارت در هنگام کار و شرایط از دست دادن سیستم خنک کننده

طراحی به منظور ارتعاش ناشی از جریان

محدود کردن فرسایش روکش

اسمبل سوخت

صرفه جویی در هزینه با نمونه سازی مجازی با پارامتر جدید طراحی و بررسی تاثر ان در واحدهای موجود:

انتقال حرارت و تغییر فاز در اثر گرمادهی

جریان طبیعی

توزیع اسپری

نرخ چگالش موضعی

طراحی سریع مخازن با نرم افزار های تخصصی

طراحی ژنراتورهای بخار و سیستم خنک کاری اسپری به منظور بهینه ترین پاسخ به تغییرات فشار

زمان طراحی

سیستم های تنظیم فشار

کاهش هزینه های بالای آزمایش های نمونه سازی فیزیکی با استفاده از شبیه سازی عددی:

بررسی و بهینه سازی ارتعاش لوله به شراایط مختلف جریان

توسعه نتایج تست از آزمایشگاه به شرایط واقعی

بررسی تاثرات مربوط به نصب         

ارتعاش لوله

انالیز تصادف تحت شرایط انتقال طبیعی

طراحی برای انتقال حرارت بهینه

************** **

انرژی باد 

اندر کنش سیال-سازه در سازه های کامپوزیتی با وزن پایین

بالا بردن کارایی توربین ها و بهینه ترین جانمایی برای توربین ها

طراحی ژنراتور ها و انالیز انها

طراحی و بهینه سازی سیستمهای انتقال قدرت

محاسبات مربوط به بارهای لرزه ای و ضریل اطمینان طراحی مربوط به انها

با حل کوپله با نرم افزارهای استاندارد شبیه سازی مانند کوپل انسیس-فلوئنت و اباکوس-فلوئنت

حل به صورت مولتب فیزیک برای شبیه سازی مجازی دقیق و نمونه سازی مانند کوپل اکترومغناطیس، حرارتی/سازه ای،حرارتی/سیالاتی

بهینه سازی خروجی توربین ها و مکان جانمایی انها و پیش بینی سرعت باد در نواحی جغرافیایی پیچیده

انالیزه ی خطی و غیر خطی

انرژی آبی 

طراحی توربین

مینیمم کردن میزان جدایش جریان در مجراها در محدوده های مختلف نرخ حرکت سیال

محافظت از ابزیان:

توربینهای مخصوص

بالا بردن سطح اکسیژن

هوادهی

 

طراحی نرده های محافظ ابزیان

طراحی سد

بارهای لرزه ای

ارزیابی پایداری سازه

بررسی تاثیر نصب توربین در محل قبل از نصب با استفاده از تحلیل و شبیه سازی

بهینه سازی کارایی با استفده از تعریف زاویه ورودی وخروجی و الگوی جدایش

کاهش تعداد نمونه های آزمایشگاهی مورد نیاز برای طراحی پمپ و فرایند نصب

امکان بررسی و مطالعه پارامتریک روی پمپ های برزگ با استفاده از شبیه سازی،که امکان ان با استفاده از ازنایش تجرب میسر نیست.

انرژی خورسیدی   

تاثیر نبروی باد روی پانل های خورشیدی و ارتعاش آنها

تحقیق روی روش تولید با کمترین هزینه

طراحی برای بارهای حرارتی

بالا بردن کارایی

طراحی به منظور کاهش اندرکنش با شبیه سازی مجازی

شبیه سازی و بهینه سازی روش های تولید

پیش بینی بارهای حرارتی برای در نظر گرفتن تمهیدات طراحی قبل از نمونه سازی عملی

بالا بردن انتقال حرارت و کارایی تبدیل انرژی برای سیستم های خورشیدی-حرارتی

زیست توده 

بررسی تاثیر تغییر سوخت

تفاله گیری، رسوب، خوردگی

مرحاه بندی هوا و کنترل انتشار

احترق grate

ظرفیت طراحی کوره برای شوخت های مختلف

تحقیق در مورد مرحله بندی هوا در انتشار، انتقال حرارت و خاکستر و دسترسی به مدل های سوخت زیست توده

سلولهای سوختی   

طراحی کانال به منظ.ر بهینه سازی توزیع اکسیژن در کاتد

مدیریت آب

تنش حرارتی و طراحی صفحه خنک کننده

محدودیت فضا

طراحی احتمالاتی در نمونه سازی مجازی

طراحی به روش six sigma

کاهش هزینه های ساخت با استفاده از تحلیل و شبیه سازی با اصول فیزیکی ( الکترو شیمی، جریان سیال، انتقال جرم و حرارت،

مکانیک سازه ها)

***** ***

کنترل عیار محصول برای کمترین هدردهی کربن و کمترین میزانNOX

نیروهای متوازن نسبی در آسیاب:

کارایی

توان عملیاتی

میزان مصرف انرژی

کاهش زمان طراحی با استفاده از:

پیش بینی الگوی جریان برای بهبود طراحی با استفاده از شبیه سازی

پیش بینی کارایی و رفتار خوردگی برای طراحی های مختلف

پیش بینی رفتار دینامیکی، تنش،کرنش و قطعات چرخان

مشعل 

کاهش NOX

کربن نسوخته

خستگی و خزش ناشی از تنش های حرارتی در نازل زغال

کاهش مشکلات طراحی و تست های میدانی با استفاده از تحلیل و شبیه سازی عددی:

پیش بینی دما،NOX و میزان کربن نسوخته با سوخت متغییر،بار،چرخش

پیش بینی بارهای حرارتی و تنش در طراحی های مختلف با استفتده از شبیه سازی

کوره

حفظ شعله پایدار در شرایط بارگذاری مختلف

کنترل شکل گیری آلاینده ها

حفظ میزان تشعشع و مشخصات همرفت با تغییرات اساسی در مشعل های با NOX پایین

بهینه سازی مراحل هوادهی

کاهش میزان آسیب در دیواره آب

طراحی سیستم اسپری بهینه             تضمین موفقیت بازسازی با استفاده از پیش بینی با استفاده از شبیه سازی عددی

پیش بینی شکل شعله و بارهای حرارتی

بررسی میزان تاثیر روش مختلف هوادهی مرحله ای

پیش بینی مناطق مستعد خوردگی

پرهیز از کارافتادگی بیشتر در یک دور ازمایش-خطا

تخت سیال

خوردگی

بیشینه سازی تماس جامد-گاز

دوری از کنده شدن

بیشینه سازی میزان انتقال حرارت به لوله های مستغرق

خزش و خستگی ناشی از تنش های حرارتی          

دوری از مسائل هزینه بر پس از ساخت:

پیش بینی خوردگی در نمونه سازی مجازی

پیشبینی مساول کنده شدن

پیش بینی تنش های حراتی

بهینه سازی انتقال حرارت

گازی سازی 

تضمین واکنش کامل

تغییرات سوخت، بار

تنش های حرارتی و انتقال حرارت

جذب کربن

طراحی سیستم گازی سازی:

تاثیر موقعیت مکانی ورودی و نرخ جریان بر کارایی با استفاده از شبیه سازی عددی

بررسی تاثیر سوخت

محاسبه و طراحی مربوط به تغیرات ابعادی با استفاده از شبیه سازی عددی

کاهش میزان خوردگی و تجمع خاکستر

بهینه سازی انتقال حرارت به آب وروی

تعریف نواحی با استعداد بالای خوردگی و تجمع خاکستر در مراحل اولیه طراحی

ایجاد تغییرات در توزیع جریان برای حل مسئله قبل از ساخت

*** **

فگینگ و سرمایش

انتقال دمای یکنواخت به کمپرسور

تضمین بخار کامل اسپری

پرهیز از خستگی کمپرسور،ناشی از توزیع غیر یکنواخت هوا

یخ زدگی فیلترهای هوا

طراحی با استفاده از نمونه سازی مجازی

محاسبه حرکت،تبخیر،مخلوط و تاثیر حرارتی اسپری

شبیه سازی اثر غیر یکنواخت بودن هوا در ورودی کولر ها و هیتر ها

طراحی سیستم های شفت و دنده      

تضمین پایداری دورانی

دوری از تداخل در میدان کرنش ناشی از حرکت القا شده در اثر دوران

پیش بینی سرعت بحرانی،چرخش،پایداری،تحریک پایه و پاسخ گذرا

یکپارجه سازی کامل بین نرم افزارهای شبیه سازی و نرم افزار های بهینه سازی و استفاده از روش های پیشرفته مانند six sigma

کمپروسورها

کارایی طراحی

دوری از موج و ضربه در محدوده توان طراحی

جدایش سیال

ارتعاش القا شده در اثرجریان    

بررسی مود های ارتعاش و چرخش ناشی از جریان قبل از ساخت نمونه آزمایشگاهی

ساخت مدل های شبیه سازی سه بعدی با جزئیات کامل

محیط طراحی

تحقیق در مورد جدایش

تاثیر جداساز ها

محفظه احتراق

ماکزیمم کردن انرژی حرارتی ایجاد شده و همزمان کاهش انتشار CO و NOX

طراحی لاینر و اجزای دیگر به منظور بارگذاری حرارتی صحیح

تنش حرارتی در طول مرحله بندی و بارگذاری مرحله به مرحله

ایجاد تغغیرات لازم در طراحی اولیه برای نگه داشتن سطح تنش های حرارتی و خزش در محدوده مجاز در تمامی شرایط عملیاتی

بهینه سازی احتراق و کاهش سطح انتشار با نمونه سازی مجازی

توربین ها  خنک کاری پره های توربین بدون فداکردن کارایی

انعطاف پذیری طراحی برای نیروهای متفاوت

جدایش جریان

چرخش و ارتعاش ناشی از جریان

جریان گاز در محفظه ثانویه جریان

طراحی برای سیالات غیر ایده آل و تاثیرات سازه ای جدایش،انتقال حرارت، و خنک کاری پره

انعطاف در آنالیز محفظه توربین و جریان ثانویه در توربین، اثر خنک کاری در یک محیط خاص پوشیده به منظور شبیه سازی توربوماشین ها.

طراحی به منظور تامین پایداری دورانی

محفظه اکوستیک    طراحی سیستم های تهویه به منظور جلوگیری از مخلوط قابل احتراق در اثر نشت گاز افزایش ضریب ایمینی و کاهش هزینه های طراحی

تست و بهبود طراحی مربوط به تهویه در شرایط نشت مختلف قبل از مرحله ساخت

***** **

پروژه كسر خدمت سربازي

تعريف پروژه پاياني (پايان نامه)-معرفي موضوع پايان نامه

پروپزال نويسي كارشناسي ارشد و دكتري

انجام سمينار كارشناسي ارشد

انجام پايان نامه كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري

مشاوره در نگارش و پذيرش سريع مقالات ISI و ISC در ژورنال هاي معتبر

تبديل پايان نامه به مقاله

مدل سازي و شبيه سازي مقاله

پروژه كسر خدمت سربازي

تبديل پايان نامه به كتاب

تمرين ها و پروژه هاي دانشگاهي

همفكري در پروژه هاي صنعتي

انجام پروژه و پایان نامه دانشجویی و صنعتی توسط گروهی از نخبه ترین دانش آموختگان دانشگاههای ایران( شریف و تهران،امیرکبیر و...)، در زمینه عمران شامل گرایش ژئوتکنیک (خاک وپی) گرایش مهندسی آب ،گرایش سازه های هیدرولیکی،گرایش سازه های دریایی وگرایش زلزله،مهندسی مکانیک شامل طراحی جامدات ، سیالات ، تبدیل انرژی و طراحی کاربردی با گرایش دینامیک و ارتعاشات ، کنترل , جامدات , بهینه سازی ، مکاترونیک ، مواد مرکب ( کامپوزیت ) , نانو تکنولوژی ، رباتیک ، انتقال حرارت و انتقال جرم ، موتورهای احتراقی ، نیروگاه حرارتی ، تاسیسات ، مولدهای حرارتی ، توربو ماشین ، ایرودینامیک و مهندسی شیمی شامل مهندسی فرآیند،مهندسی صنایع پتروشیمی،مهندسی صنایع گاز،مهندسی صنایع پلیمر،مهندسی پالایش،مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی مواد و متالورژی شامل شناسایی و انتخاب مواد فلزی،جوشکاری، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، حفاظت و خوردگی مواد، ریخته گری، نانو مواد توسط نرم افزارهای تخصصی

Abaqus,Ansys,Comsol,Star-Ccm,Fluent,Matlab,Isight,Esteco Modefrontier,Ncode Desigh Life,Fe-Safe,Maxwell,Cedrat Flux,Sacs,Ricardo,Avl Fire,Avl Excite,Avl Cruise,Star-Cd,Simufact Welding,Simufact Forming,Esi Va One,Sysweld,Radtherm,Mpcci

لابراتوار تخصصی شبیه سازی مهندسی سیملب

Engineering Simulation Laboratory
آدرس: تبریز ، شهرک فناوری خودرو -  ساختمان اداری - واحد404
ایمیلesimlab.group@gmail.com :
شماره تماس: 04134476614
www.esimlab.com

پروژه های تخصصی مهندسی انرژی و طراحی، تحلیل و شبیه سازی عددی

شماره تماس : ۰۴۱۳۴۴۷۶۶۱۴
آدرس : تبریز ، شهرک فناوری خودرو - ساختمان اداری - واحد404

ایمیل :esimlab.group@gmail.com
وب سایت :www.esimlab.com
تعداد بازدید : ۶۶۲

آمار بازدید سایت

بازدید روز

۳۹۹۷۷

بازدید دیروز

۴۹۱۳۷

بازدید ماه

۶۱۱۲۳۴

بازدید کل

۲۴۴۶۸۴۵۹

افراد آنلاین

۲۷۲۲

نماد اعتماد logo-samandehi
تعرفه آگهی

هزینه یکساله اگهی دویست هزار تومان


مدیرپشتیبانی : 09123100238

* اگر می خواهید آگهی شما در گوگل بالاتر دیده شود، با عنوان های مختلف آگهی خود را ثبت کنید، ما همه را تایید می کنیم!
* هم‌اکنون می توانید نامحدود آگهی ثبت کنید
* نام کاربری شما در سایت، همان ایمیل شما می باشد


لینک مستقیم

سقف کاذب - بازسازی خانه - دیوارپوش پی وی سی