میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال|میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال شركت زمرد آزما با بيش ار 16 سال سابقه كار در واردات انواع تجهيزات زمين‎ ‎شناسي |معدن | آزمايشگاههاي تخصصي زمين شناسي و ‏حال نيز واردات انواع میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ متالوزی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال و انواع میکروسکوپ های جیبی میکروسکوپ های مناسب جهت دادن هدیه به کودکان و نوجوانان علاقمند به آزمایش و آزمایشگاه همراه با نمونه لام و لامل خام جهت تهیه نمونه برای میکروسکوپ لام و لامل آماده|(لام جانوری)(لام گیاهی) کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی دانش آموزی موجود است |

میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال - میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال شركت زمرد آزما با بيش ار 16 سال سابقه كار در واردات انواع تجهيزات زمين‎ ‎شناسي ,معدن , آزمايشگاههاي تخصصي زمين شناسي و ‏حال نيز واردات انواع میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ متالوزی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال و انواع میکروسکوپ های جیبی میکروسکوپ های مناسب جهت دادن هدیه به کودکان و نوجوانان علاقمند به آزمایش و آزمایشگاه همراه با نمونه لام و لامل خام جهت تهیه نمونه برای میکروسکوپ لام و لامل آماده,(لام جانوری)(لام گیاهی) کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی دانش آموزی موجود است , لوپ جواهر شناسی رفراکتور جواهر شناسی اکولر CCD قابل نصب به تلويزيون 350KP مدلMA35A اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل C15 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل CMOS اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل MD130 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3,3MP مدل CCD COLD اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل C30 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل CCD TCA3 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل TS 300 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدلDLC300 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 5MP مدل CCD TCA5 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 9MP مدل CCD TCA9 اکولرCCD قابل نصب به كامپيوتر 350KP مدل MD35P برد الکترونیک لوپ SZM برد الکترونیک میکروسکوپ های 146 و 150 برد الکترونیک میکروسکوپ های 116 عدسی چشمی 20X لوپ عدسی چشمی 20X لوپ عدسی چشمی 30X لوپ عدسی چشمی لوپ 10X با علامت ,

میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال - میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال شركت زمرد آزما با بيش ار 16 سال سابقه كار در واردات انواع تجهيزات زمين‎ ‎شناسي - معدن - آزمايشگاههاي تخصصي زمين شناسي و ‏حال نيز واردات انواع میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ متالوزی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال و انواع میکروسکوپ های جیبی میکروسکوپ های مناسب جهت دادن هدیه به کودکان و نوجوانان علاقمند به آزمایش و آزمایشگاه همراه با نمونه لام و لامل خام جهت تهیه نمونه برای میکروسکوپ لام و لامل آماده - (لام جانوری)(لام گیاهی) کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی دانش آموزی موجود است - لوپ جواهر شناسی رفراکتور جواهر شناسی اکولر CCD قابل نصب به تلويزيون 350KP مدلMA35A اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل C15 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل CMOS اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل MD130 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3 - 3MP مدل CCD COLD اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل C30 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل CCD TCA3 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل TS 300 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدلDLC300 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 5MP مدل CCD TCA5 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 9MP مدل CCD TCA9 اکولرCCD قابل نصب به كامپيوتر 350KP مدل MD35P برد الکترونیک لوپ SZM برد الکترونیک میکروسکوپ های 146 و 150 برد الکترونیک میکروسکوپ های 116 عدسی چشمی 20X لوپ عدسی چشمی 20X لوپ عدسی چشمی 30X لوپ عدسی چشمی لوپ 10X با علامت - عدسی چشمی لوپ 10X شطرنجی عدسی چشمی لوپ 10X مدرج عدسی چشمی لوپ 10X واید عدسی چشمی لوپ 15X عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X با پوينترW - P عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X باعلامت - عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X شطرنجي عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X مدرج خطی عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X مدرج واید عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X واید عدسی چشمی ميكروسكوپ 16X ژنوس عدسی چشمی ميكروسكوپ 5X عدسی چشمی ميكروسكوپ WF10X ژنوس عدسی چشمی ميكروسكوپ WF10X نول عدسی چشمی ميكروسكوپ WF15X عدسی چشمی ميكروسكوپ WF16X نول عدسی چشمی ميكروسكوپ فتوگرافی 4XPH عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 100X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 10X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 20X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 40X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 4X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 60X عدسی شيئی میکروسکوپ پلان 4X -

ورود اعضا
میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال

میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال

شركت زمرد آزما با بيش ار 16 سال سابقه كار در واردات انواع تجهيزات زمين‎ ‎شناسي -معدن - آزمايشگاههاي تخصصي زمين شناسي و ‏حال نيز واردات انواع میکروسکوپ دانش آموزی
میکروسکوپ دانش آموزی
میکروسکوپ پلاریزان
میکروسکوپ بیولوژی
میکروسکوپ متالوزی
میکروسکوپ آموزشی
میکروسکوپ دیجیتال
و انواع میکروسکوپ های جیبی
میکروسکوپ های مناسب جهت دادن هدیه به کودکان و نوجوانان علاقمند به آزمایش و آزمایشگاه همراه با نمونه

لام و لامل خام جهت تهیه نمونه برای میکروسکوپ

لام و لامل آماده  (لام جانوری)(لام گیاهی)

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی دانش آموزی موجود است .

لوپ جواهر شناسی

رفراکتور جواهر شناسی اکولر CCD قابل نصب به تلويزيون 350KP مدلMA35A
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل C15
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل CMOS
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل MD130
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3.3MP مدل CCD COLD
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل C30
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل CCD TCA3
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل TS 300
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدلDLC300
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 5MP مدل CCD TCA5
اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 9MP مدل CCD TCA9
اکولرCCD قابل نصب به كامپيوتر 350KP مدل MD35P
برد الکترونیک لوپ SZM
برد الکترونیک میکروسکوپ های 146 و 150
برد الکترونیک میکروسکوپ های 116
عدسی چشمی 20X لوپ
عدسی چشمی 20X لوپ
عدسی چشمی 30X لوپ
عدسی چشمی لوپ 10X با علامت +
عدسی چشمی لوپ 10X شطرنجی
عدسی چشمی لوپ 10X مدرج
عدسی چشمی لوپ 10X واید
عدسی چشمی لوپ 15X
عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X با پوينترW.P
عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X باعلامت +
عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X شطرنجي
عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X مدرج خطی
عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X مدرج واید
عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X واید
عدسی چشمی ميكروسكوپ 16X ژنوس
عدسی چشمی ميكروسكوپ 5X
عدسی چشمی ميكروسكوپ WF10X ژنوس
عدسی چشمی ميكروسكوپ WF10X نول
عدسی چشمی ميكروسكوپ WF15X
عدسی چشمی ميكروسكوپ WF16X نول
عدسی چشمی ميكروسكوپ فتوگرافی 4XPH
عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 100X
عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 10X
عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 20X
عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 40X
عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 4X
عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 60X
عدسی شيئی میکروسکوپ پلان 4X,10X,20X,60X نقره ای
عدسی شيئی میکروسکوپ پلان Eplan(10X,40X,60X,100X
عدسی شيئی میکروسکوپ فلورسنت - پلان 4X,10X,40X,100X
عدسی شيئی کمکی 0/5 لوپ
عدسی شيئی کمکی 1/5 لوپ
عدسی شيئی کمکی 2X لوپ
عدسی شيئی کمکی 2X لوپ
عدسی شيئی کمکی 2X لوپ
عدسی شيئی کمکی 2X لوپ MZS
عدسی شیئی اینورت LWD Plan-ISO 60X
عدسی شیئی پلاریزان (4X,10X,40X,63X)
عدسی شیئی پلاریزان 100X
عدسی شیئی پلاریزان 10X
عدسی شیئی پلاریزان 2.5X
عدسی شیئی پلاریزان 40X
عدسی شیئی پلاریزان 4X
عدسی شیئی فلورسنت Plan.F -ISO 100X
عدسی شیئی فلورسنت Plan.F -ISO 10X
عدسی شیئی فلورسنت Plan.F -ISO 40X
عدسی شیئی فلورسنت Plan.F -ISO 4X
عدسی شیئی متالوژی LPL-ISO 80X
عدسی شیئی متالوژی PC-ISO 80X
عدسی شیئی متالوژی LM PLAN-DIN 100X
عدسی شیئی متالوژی LM PLAN-DIN 50X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 100X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 10X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 20X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 40X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 4X
عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 60X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 100X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 10X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 40X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 4X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 4X,10X,40X,100X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 4X,10X,60X,100X
عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 60X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 100X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 10X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 20X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 40X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 4X
عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 60X
عدسی محدب و مقعر با حامل KO-305
عدسی محدب و مقعر گریفین
فیلتر پلاروید زوجی مخصوص میکروسکوپ
هد دو چشمی زاویه متغیر 60-30 مخصوص سری XY
هد دو چشمی لوپ SZM
هد دو چشمی ميكروسكوپ
هد سه چشمی لوپ SZM
هد سه چشمی ميكروسكوپ 107
هد سه چشمی ميكروسكوپXSP146
هد سه چشمی ميكروسكوپXSP-180،150
هد سه چشمی میکرسکوپ BH-200-BS
هد سه چشمی میکروسکوپ N200M
هد سه چشمی میکروسکوپ N320M
هد سه چشمی میکروسکوپ N400M
هد سه چشمی میکروسکوپ پلاریزان BK-POL
هد سه چشمی میکروسکوپ فلورسنس BK-FLUO
هد يك چشمی ميكروسكوپ متالوژی

 1. دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال و آنالوگ (مناسب جهت آزمایشگاهها –بیمارستانها ومنزل )

  هموطن گرامی برای آشنائی بیشتر با محصولات لطفآ از سایت این شرکت دیدن فرمائید.

  www.zomorodazma.com


  این شرکت آماده خدمت رسانی به عموم هموطنان گرامی ، سازمانها ، نهادها و دانشگاهیان محترم میباشد.‏

  ‏مستقیما از وارد کننده خرید نمائید.‏
  ‏خدمتگذاری به شما موجب افتخار ماست‏

  تهران : میدان انقلاب  جنب بانک پارسیان مجتمع تجاری پارس  طبقه همکف واحد 8

 

66554613-66428740(10خط)

09353392987-09123541986

میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال

شماره تماس : ۶۶۴۲۸۷۴۰-۶۶۵۵۴۶۱۳
آدرس : تهران : میدان انقلاب جنب بانک پارسیان مجتمع تجاری پارس طبقه همکف واحد 8

ایمیل :azmagostar@yahoo.com
وب سایت :www.zomorodazma.com
تعداد بازدید : ۲۱۹

تگ ها : میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال شركت زمرد آزما با بيش ار 16 سال سابقه كار در واردات انواع تجهيزات زمين‎ ‎شناسي | معدن | آزمايشگاههاي تخصصي زمين شناسي و ‏حال نيز واردات انواع میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ دانش آموزی میکروسکوپ پلاریزان میکروسکوپ بیولوژی میکروسکوپ متالوزی میکروسکوپ آموزشی میکروسکوپ دیجیتال و انواع میکروسکوپ های جیبی میکروسکوپ های مناسب جهت دادن هدیه به کودکان و نوجوانان علاقمند به آزمایش و آزمایشگاه همراه با نمونه لام و لامل خام جهت تهیه نمونه برای میکروسکوپ لام و لامل آماده | (لام جانوری)(لام گیاهی) کلیه تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی دانش آموزی موجود است | لوپ جواهر شناسی رفراکتور جواهر شناسی اکولر CCD قابل نصب به تلويزيون 350KP مدلMA35A اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل C15 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل CMOS اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 1/3MP مدل MD130 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3 | 3MP مدل CCD COLD اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل C30 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل CCD TCA3 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدل TS 300 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 3MP مدلDLC300 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 5MP مدل CCD TCA5 اکولر CCD قابل نصب به كامپيوتر 9MP مدل CCD TCA9 اکولرCCD قابل نصب به كامپيوتر 350KP مدل MD35P برد الکترونیک لوپ SZM برد الکترونیک میکروسکوپ های 146 و 150 برد الکترونیک میکروسکوپ های 116 عدسی چشمی 20X لوپ عدسی چشمی 20X لوپ عدسی چشمی 30X لوپ عدسی چشمی لوپ 10X با علامت | عدسی چشمی لوپ 10X شطرنجی عدسی چشمی لوپ 10X مدرج عدسی چشمی لوپ 10X واید عدسی چشمی لوپ 15X عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X با پوينترW | P عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X باعلامت | عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X شطرنجي عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X مدرج خطی عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X مدرج واید عدسی چشمی ميكروسكوپ 10X واید عدسی چشمی ميكروسكوپ 16X ژنوس عدسی چشمی ميكروسكوپ 5X عدسی چشمی ميكروسكوپ WF10X ژنوس عدسی چشمی ميكروسكوپ WF10X نول عدسی چشمی ميكروسكوپ WF15X عدسی چشمی ميكروسكوپ WF16X نول عدسی چشمی ميكروسكوپ فتوگرافی 4XPH عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 100X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 10X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 20X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 40X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 4X عدسی شيئی ميكروسكوپ سمی پلان 60X عدسی شيئی میکروسکوپ پلان 4X | 10X | 20X | 60X نقره ای عدسی شيئی میکروسکوپ پلان Eplan(10X | 40X | 60X | 100X عدسی شيئی میکروسکوپ فلورسنت | پلان 4X | 10X | 40X | 100X عدسی شيئی کمکی 0/5 لوپ عدسی شيئی کمکی 1/5 لوپ عدسی شيئی کمکی 2X لوپ عدسی شيئی کمکی 2X لوپ عدسی شيئی کمکی 2X لوپ عدسی شيئی کمکی 2X لوپ MZS عدسی شیئی اینورت LWD Plan | ISO 60X عدسی شیئی پلاریزان (4X | 10X | 40X | 63X) عدسی شیئی پلاریزان 100X عدسی شیئی پلاریزان 10X عدسی شیئی پلاریزان 2 | 5X عدسی شیئی پلاریزان 40X عدسی شیئی پلاریزان 4X عدسی شیئی فلورسنت Plan | F | ISO 100X عدسی شیئی فلورسنت Plan | F | ISO 10X عدسی شیئی فلورسنت Plan | F | ISO 40X عدسی شیئی فلورسنت Plan | F | ISO 4X عدسی شیئی متالوژی LPL | ISO 80X عدسی شیئی متالوژی PC | ISO 80X عدسی شیئی متالوژی LM PLAN | DIN 100X عدسی شیئی متالوژی LM PLAN | DIN 50X عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 100X عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 10X عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 20X عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 40X عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 4X عدسی شیئی میکروسکوپ E Plan 60X عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 100X عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 10X عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 40X عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 4X عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 4X | 10X | 40X | 100X عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 4X | 10X | 60X | 100X عدسی شیئی میکروسکوپ آکروماتیک 60X عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 100X عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 10X عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 20X عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 40X عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 4X عدسی شیئی میکروسکوپ پلان 60X عدسی محدب و مقعر با حامل KO | 305 عدسی محدب و مقعر گریفین فیلتر پلاروید زوجی مخصوص میکروسکوپ هد دو چشمی زاویه متغیر 60 | 30 مخصوص سری XY هد دو چشمی لوپ SZM هد دو چشمی ميكروسكوپ هد سه چشمی لوپ SZM هد سه چشمی ميكروسكوپ 107 هد سه چشمی ميكروسكوپXSP146 هد سه چشمی ميكروسكوپXSP | 180 | 150 هد سه چشمی میکرسکوپ BH | 200 | BS هد سه چشمی میکروسکوپ N200M هد سه چشمی میکروسکوپ N320M هد سه چشمی میکروسکوپ N400M هد سه چشمی میکروسکوپ پلاریزان BK | POL هد سه چشمی میکروسکوپ فلورسنس BK | FLUO هد يك چشمی ميكروسكوپ متالوژی 1 | دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال و آنالوگ (مناسب جهت آزمایشگاهها –بیمارستانها ومنزل ) هموطن گرامی برای آشنائی بیشتر با محصولات لطفآ از سایت این شرکت دیدن فرمائید | www | zomorodazma | com این شرکت آماده خدمت رسانی به عموم هموطنان گرامی | سازمانها | نهادها و دانشگاهیان محترم میباشد | ‏ ‏مستقیما از وارد کننده خرید نمائید | ‏ ‏خدمتگذاری به شما موجب افتخار ماست‏ تهران | میدان انقلاب | جنب بانک پارسیان مجتمع تجاری پارس | طبقه همکف واحد 8 66554613 | 66428740(10خط) 09353392987 | 09123541986 |

آگهی های مشابه

آمار بازدید سایت

بازدید روز

۴۸۶۱

بازدید دیروز

۴۴۶۲

بازدید ماه

۴۸۶۱

بازدید کل

۶۹۶۸۳۱۲

افراد آنلاین

۴۵۶

نماد اعتماد logo-samandehi
تعرفه آگهی


مدیرپشتیبانی : 09123100238

* اگر می خواهید آگهی شما در گوگل بالاتر دیده شود، با عنوان های مختلف آگهی خود را ثبت کنید، ما همه را تایید می کنیم!
* هم‌اکنون می توانید نامحدود آگهی ثبت کنید
* نام کاربری شما در سایت، همان ایمیل شما می باشد